RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U posljednje vrijeme aktualna su pitanja odgovornosti i naplate carine za robu nerazduženu u provoznom postupku. Riječ je o rješenjima carinarnica kojima se obračunavaju davanja za robu za koju je nastao uvozni carinski dug neispunjavanjem obveze podnošenja robe odredišnoj carinarnici, a koja proizlazi iz carinskog postupka provoza u koji je roba bila stavljena.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)