RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Određivanje sindikalnog povjerenika jednog od sindikata o pravima i obvezama radničkog vijeća
 • Zakonsko skraćenje tjednog radnog vremena i osnovna plaća
 • Smrt radnika prije isteka otkaznog roka i nasljeđivanje otpremnine
 • Preraspodjela radnog vremena i računanje početka i završetka radnog vremena u graditeljstvu
 • Obavljanje pomoćnih poslova tijekom turističke sezone
 • Primjena pravnih pravila iz kolektivnog ugovora po isteku njegova važenja
 • Plaćanje rada na dan blagdana uz preraspodijeljeno radno vrijeme
 • Ostvarivanje prava iz radnog odnosa po osnovi produženog osiguranja
 • Upis podataka o školi iz isprava izdanih u SRJ
 • Upis stručne spreme u radnu knjižicu
 • Prestanak ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme
 • Radni staž kao kriterij za ostvarivanje prava iz radnog odnosa

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)