RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Zamjenjivanje vijećnika gradskog vijeća
  • Uputa za isplatu naknade izborne promidžbe
  • Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za nju glasovala većina svih članova predstavničkog tijela
  • Primjena Odluke ministra obrane od 25. rujna 2000. kojom se vojnim osobama, vojnim službenicima i namještenicima ograničava članstvo u predstavničkim tijelima lokalnih jedinica
  • Djelatnik u upravnim tijelima i službama jedinice lokalne samouprave ne može biti istovremeno član u predstavničkom tijelu iste jedinice lokalne samouprave
  • Utvrđivanje odgovornosti predsjednika gradskog vijeća, utvrđivanje kvoruma i podnošenje ostavke vijećnika
  • Prestanak mandata vijećnika i mogućnost njegova ponovna preuzimanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)