RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Primjena propisa što uređuju nastanak obveze posebnoga poreza, a osobito propisa o njegovoj visini - poreznoj osnovici - postala je dvojbena. Carinske i porezne odredbe se prožimaju te su teško tumačljive. U načelu je za sve posebne poreze propisano da porezna obveza nastaje danom carinjenja, tj. danom nastanka carinskog duga, te da porez obračunava carinarnica zajedno s carinom prema carinskim propisima, što bi trebalo razumijevati obračun i primjenu propisa valjanih toga dana. No, postoji i drukčije mišljenje.

U ovome članku ćemo pokušati u proširenom carinskom i poreznom kontekstu odgovoriti na dva porezna pitanja koja se javljaju: - nastanku porezne obveze i naknadnom obračunu posebnoga poreza u određenim carinskim okolnostima. Upotrijebit ćemo donekle neuobičajen logičko pojmovni pristup komentirajući sadržaje odnosnih odredaba i drukčija mišljenja o istim pitanjima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)