RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Istovremeno obavljanje dužnosti gradonačelnika i pročelnika upravnog odjela
  • Utvrđivanje granica naselja
  • Naziv liste za izbor predstavničkog tijela
  • Naknada političkim strankama
  • Prebivalište predsjednika gradskog vijeća
  • Postojanje kvoruma na sjednici predstavničkog tijela
  • Isplata naknade izborne promidžbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)