RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Oslobođenje od plaćanja trošarine za diplomate
  • Zastara prava na naplatu poreznoga duga
  • Obveza čuvanja porezne tajne i dostava podataka
  • Evidentiranje i prijavljivanje tražbina po osnovi doprinosa u stečajnom postupku
  • Obračunavanje posebnog poreza na alkohol za hlađenje i čišćenje radara u zrakoplovstvu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)