RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Zahtjev za tumačenjem poreza na dobit - oporezivanje dokapitalizacije putem revalorizacije
  • Plaćanje naknada SWIFT-u za korištenje softvera i oporezivanje porezom po odbitku
  • Obračun amortizacije
  • Kamate na depozite inozemnih pravnih osoba

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)