RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Oslobođenje od plaćanja PDV-a javnih ustanova pri korištenju inozemne novčane donacije
 • Oporezivanje "Multimedijalne razglednice Dubrovnik 2001" na CD-ROM-u po stopi od 0%
 • Obračun PDV-a na nabavljena dobra iz primljene inozemne novčane donacije
 • Oporezivanje PDV-om naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta (0,40 kn/l naftnog derivata)
 • Oporezivanje usluga u međunarodnom telekomunikacijskom prometu
 • Oporezivanje usluga boravka stranih turista u organizaciji inozemne turističke agencije plaćene kreditnom karticom
 • Oporezivanje PDV-om radova na izgradnji i opremanju uređaja za kondicioniranje pitke vode prema ugovoru iz 1997.
 • Pravo na odbitak pretporeza društva Hrvatske autoceste d.o.o.
 • Obračun PDV-a na uslugu najma stambenog prostora u svrhe stanovanja i u poslovne svrhe
 • PDV na uvoz opreme

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)