RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 8.2001
  • Članak:Hrvatski sabor
  • Stranica:58.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Vjerodostojno tumačenje čl. 31., st. 1., čl. 46., st. 1. i 2., čl. 53., st. 4. i čl. 90., st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01.)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)