RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uspoređujući porezne sustave i poreznu politiku suvremenih država lagano je uočiti da nema dviju država u kojima je sudjelovanje prihoda u bruto društvenom proizvodu isto, a oporezivanje se obavlja primjenom iste vrste i istog broja poreza, u kojima ne postoje razlike u strukturi poreznih prihoda, u kojima je jednak broj i vrsta raznovrsnih poreznih oslobođenja i olakšica, u kojima vrste, broj i visina poreznih stopa nisu različiti, itd., što je i razumljivo, jer su i taj sustav i ta politika rezultat utjecaja raznovrsnih čimbenika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)