RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Privremeni uvoz robe u Republiku Hrvatsku danas je predmetom regulacije nekoliko propisa, koji zbog odre đenoga preklapanja, pa čak i različitoga načina propisivanja pojedinih oblika ovoga uvoza, izazivaju nedoumice i nesnalaženja. Tako ovaj oblik poslovanja uređuju čl. 28. do 33. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 11/96. i 75/99.), Uredba o privremenom izvozu i uvozu robe (Nar. nov., br. 53/91. i 38/92.), čl. 145. do 152. Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99., 94/99. i 73/00.), čl. 328. do 371. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/99., 48/00., 49/00., 77/00. i 12/01.), te Konvencija o privremenom uvozu (Nar. nov. - Međunarodni ugovori, br. 16/98.).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)