RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o trgovini (Nar. nov., br. 11/96., dalje: ZOT) donesen je početkom 1996. i njime su se u Hrvatskoj uredili uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine na domaćem tržištu, obavljanje trgovine s inozemstvom, zaštitne mjere pri uvozu i izvozu, mjere ograničavanja obavljanja trgovine, nepošteno tržišno natjecanje te nadzor i upravne mjere.

Osnovna značajka Zakona je olakšavanje i liberalizacija trgovine, posebice one s inozemstvom, čime se učinio bitan zakonodavni iskorak u pravcu usklađivanja i prilagodbe domaćeg pravnog i trgovinskog sustava sa sustavima razvijenog svijeta.

Ovaj Zakon revidiran je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 75/99., dalje: ZID ZOT) u lipnju 1999. Novelom ZOT-a dorađene su odredbe izvornog zakonskog teksta koje reguliraju uvjete za poduzimanje antidampinških mjera, mjera zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza i mjera zaštite od subvencioniranog uvoza. Kako je Republika Hrvatska 30. studenoga 2000. postala 140. članica Svjetske trgovačke organizacije (dalje: WTO), to je danom pristupa obvezna harmonizirati, uskladiti tuzemne propise na području trgovine s WTO obvezama. Uz ove obveze usklađivanja domaćeg zakonodavstva s međunarodnim aktima kojima je Republika Hrvatska pristupila, ostaje međusobno uskladiti i domaće zakonodavstvo.

To se na ovom području prije svega odnosi na potrebne zakonodavne intervencije u tekst ZOT-a s obzirom na nove carinske propise. Naime, donošenjem novog Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/ 99.) i Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/99.) koji su utemeljeni na Konvenciji o privremenom uvozu (Nar. nov. Međunarodni ugovori, br. 16/98.), ukazala se potreba urediti u ZOT-u postupak privremenog uvoza sukladan navedenim carinskim propisima.

U postupku najavljenog noveliranja ZOT-a prema pravilima WTO-a nužno je izvršiti i dopunske izmjene u svrhu žurne prilagodbe suvremenim kretanjima u trgovini. Ovaj članak upravo je pisan s ciljem da se pridonese toj reviziji trgovinskog zakonodavstva na planu posebnih oblika prodaje sukladno modernim pravnim rješenjima i praksi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)