RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osim zabrana sporazuma kojima se narušava sloboda tržišnog natjecanja te zloupotrebe monopolističkog i vladajućeg položaja na tržištu, suvremeno pravo tržišnog natjecanja posebnu pažnju posvećuje i integracijama sudionika tržišnog natjecanja jer one u velikoj mjeri mogu utjecati na razinu natjecanja na tržištu.

Iz ovog razloga, a u svjetlu procesa pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, razmatramo koncentracije kao oblik povezivanja gospodarskih subjekata podrobnije analizirajući rješenja ovog instituta u okviru Europske unije te dajući kratak prikaz našeg Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)