RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Za povredu izvođačkog prava u hrvatskom je autorskopravnom poretku predviđena kaznenopravna, prekršajnopravna, građanskopravna i upravnopravna zaštita.

Institut prava umjetnika izvođača odnosno izvođačkog prava u hrvatskom zakonodavstvu obradili smo u časopisu Pravo i porezi, br. 7/01., a u ovom broju pišemo o zaštiti toga prava. Autor obaju članaka je doc. dr. sc. Igor Gliha.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)