RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Člankom 60. važećeg Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 99/99.) propisan je i rok za podnošenje ustavne tužbe. Prema ovom propisu, ustavna se tužba može podnijeti u roku od 30 dana računajući od dana primitka odluke. Budući da se izmjenama i dopunama ovog Zakona koje su u tijeku, ovaj rok neće mijenjati, to je dosadašnja ustavnosudska praksa i nadalje aktualna.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)