RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Ponuda izmijenjenog ugovora o radu uz probni rad
  • Imenovanje zamjenika člana zaposleničkog vijeća
  • Neprekidni rad kod poslodavca
  • Računanje subota u godišnji odmor
  • Temelj za prestanak ugovora o radu i isplatu otpremnine
  • Primjena čl. 58., st. 7. i čl. 59., st. 1. Zakona o radu
  • Radni staž kao kriterij za ostvarivanje prava iz radnog odnosa
  • Utvrđivanje staža osiguranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)