RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Područna pripadnost otoka županiji
  • Razgraničenje naselja i pripajanje naselja drugom naselju
  • Uvođenje gradskih četvrti kao jedinica mjesne samouprave u gradu
  • Dužnost zamjenika gradonačelnika i njegovo članstvo u gradskom poglavarstvu
  • Potrebna većina glasova za odlučivanje na sjednici predstavničkog tijela
  • Primjena čl. 80., st. 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima na vježbenike zatečene u službi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona
  • Primjena čl. 4., st. 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i čl. 3., st. 1. Zakona o sustavu državne uprave u odnosu na državne službenike

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)