RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Porez na dobitak i porez na dodanu vrijednost na naknadu za izgradnju crpilišta
  • Udruga energetičara - troškovni tretman darovanja
  • Porez po odbitku na naknade za softver isplaćene inozemnim osobama
  • Porez po odbitku na naknade isplaćene inozemnim osobama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)