RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Status prijevoznih sredstava s carinskog motrišta kao robe a s poreznoga kao dobra, ustanovljen je i uređen carinskim propisima Zakonom o Carinskoj tarifi (Nar. nov., br. 61/00.), Carinskim zakonom (Nar. nov., br. 78/99., 94/99., 117/99. i 73/00.), Uredbom za provedbu Carinskoga zakona (Nar. nov., br. 144/ 99., 48/00., 49/00. i 77/00.), Konvencijom o privremenome uvozu (Nar. nov. - Međunarodni ugovori, br. 16/98.), a porezni status Zakonom o posebnom porezu na automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Nar. nov., br. 139/97., 105/99. i 55/00.) te Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/ 00.) i Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96., 113/97., 7/99., 112/99., 119/99., 44/00., 63/00., 80/00. i 109/00.).

Posebne odredbe koje se odnose samo na privremeni uvoz prijevoznih sredstava nalaze se jedino u Konvenciji o privremenome uvozu i Uredbi. U takvim okolnostima, sadržaj teksta koji slijedi, u poglavlju pod 1. o privremenome uvozu prijevoznih sredstava s djelomičnim oslobođenjem, osim u dijelu gdje se govori o plovilima, jednako vrijedi i za ostale predmete obuhvaćene Aneksom E. Konvencije.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)