RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Rješavajući po žalbama na rješenja gospodarskih inspektora u području ugostiteljstva i turizma, mjerodavni čimbenici Državnog inspektorata susreću se nerijetko s povredama materijalnih normi Zakona o državnom inspektoratu, Zakona o ugostiteljskoj i Zakona o turističkoj djelatnosti, te Zakona o općem upravnom postupku. Do povreda dolazi pogrešnom primjenom spomenutih propisa, ali i propustima da se po njima postupa u području ugostiteljstva i turizma.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)