RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Trgovački ugovori kojima se ostvaruje promet robe i usluga u međunarodnoj trgovini najčešće se definiraju kao ugovori s elementom inozemstva. Element inozemstva u ugovoru upućuje da je ugovor povezan s više pravnih poredaka. To je njihova temeljna značajka, ali ne i jedini element po kojem se oni razlikuju od ugovora domaćeg prava u unutrašnjoj trgovini.

Određenje ugovora kao općeg, pravnog posla ne postoji u međunarodnome trgovačkom pravu. Uvjeti valjanosti i pravne pretpostavke učinka pravnog posla uređeni su nacionalnim građanskim zakonicima na različite ali usporedive načine.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)