RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 7.2000
  • Članak:Pravni učinci odluke Ustavnog suda o ukidanju odredaba čl.2,7 i 8 Zakona o izmj. i dop. Zak.o trg.dr
  • Stranica:14.
  • Autor/i:Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)