RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.2000
  • Članak:Upravni spor može se voditi samo protiv upravnog akta
  • Stranica:36.
  • Autor/i:Mr. sc. Gordana MRŠIĆ, dipl. iur.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)