RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.2000
  • Članak:Međunarodna mjenica
  • Stranica:19.
  • Autor/i:Dr. sc. Branko VUKMIR
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)