RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 11.1999
  • Članak:Otpust duga prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o radu
  • Stranica:53.
  • Autor/i:Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)