RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.1999
  • Članak:Plan za uvođenje eura u britanskom parlamentu
  • Stranica:28.
  • Autor/i:Maja JURIĆ, dipl. iur.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)