RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 3.1999
  • Članak:Provedba ugovora o slobodnoj trgovini sa Slovenijom i Makedonijom u 1999. godini
  • Stranica:30.
  • Autor/i:Biserka PAUKOVIĆ, dipl. oec.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)