RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
 • Članak:Poslovanje zaklada
 • Stranica:188.
 • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
  Tomislav KRSTIČEVIĆ , student RRiF Visoke škole za financijski menadžment

Sažetak:

      U računovodstvenom smislu zaklade pripadaju neprofitnom računovodstvenom sustavu i općim pravilima financijskog poslovanja koja su nametnuta svim neprofitnim organizacijama kojima se one prema svom temeljnom zakonu i smatraju. Stoga one, u načelu, podliježu samoprocjeni, obveznom planiranju i mogućoj reviziji. No, s obzirom na to da se zaklade osnivaju prema posebnom zakonu, one imaju i obveze koje im taj zakon izravno nameće. U našem pravnom poretku mogu se osnivati za određene svrhe, pri čemu samo u nekim okolnostima mogu smanjiti svoju osnovnu imovinu koja im je osnovni izvor financiranja kojim ostvaruju svrhe zbog kojih su osnovane. Uz taj izvor financiranja, one mogu ostvarivati prihode i iz drugih izvora, a ako ih ostvaruju od gospodarskih djelatnosti, mogu imati poseban, povlašteni položaj u sustavu oporezivanja dobitka. Imaju poseban položaj i u drugim poreznim sustavima. To im je omogućeno jer se osnivaju zbog općekorisnih i dobrotvornih svrha. Člankom se daje sažeti pregled njihova djelovanja u poslovnom okruženju koje uključuje različita motrišta među kojima se naglašava statusno, računovodstveno, porezno i radnopravno motrište.

 1. Uvod
 2. Pravni okvir
 3. Osnovne odredbe Zakona
 4. Porezni položaj djelovanja zaklade
 5. Ostala područja
 6. Financijsko poslovanje i računovodstvo
 7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)