RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Pitanja vezana uz prestanak radnog odnosa uvijek su aktualna i važna te vrlo uobičajena u svakodnevnoj radnopravnoj praksi. Upravo je zbog toga prestanak radnog odnosa i relativno detaljno uređen našim Zakonom o radu, a posebno se to odnosi na pitanje otkaza ugovora o radu, našu temu u ovom članku. U prvom dijelu članka bavit ćemo se razlozima za poslovno i osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu te o otkazu zbog nezadovoljavanja na probnom radu, dok će u drugom dijelu članka biti riječ o razlozima za otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika te o izvanrednom otkazu.

  1. Uvod
  2. Otkaz ugovora o radu – općenito
  3. Vrste otkaza ugovora o radu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)