RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Akcijski plan za sigurnu opskrbu važnim sirovinama
  2. Na snazi nova uredba i homologaciji vozila
  3. Do kraja godine moguć dogovor o digitalnom porezu
  4. Nova pravila za trgovinu s euromediteranskom regijom

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)