RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s poreznim položajem prijenosa robe iz jedne u drugu državu članicu, koji obavi porezni obveznik, s obzirom na opće pravilo da se takav prijenos izjednačava s isporukom unutar Zajednice, te niz iznimaka od tog pravila. Navodi i stajalište Suda u vezi s pravom stranoga poreznog obveznika na povrat PDV-a u okolnostima kada je u državi članici povrata registriran za potrebe PDV-a ili bi trebao biti, te u okolnostima kada je imenovao poreznog zastupnika u državi članici povrata.

  1. Uvod
  2. Presuda u spojenim predmetima C-606/12 i C-607/12 Dresser-Rand SA
  3. Presuda u predmetu C-242/19 CHEP Equipment Pooling NV
  4. Presuda u predmetu C-323/12 E.ON Global Commodities SE

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)