RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o evidentiranju prometa dobara i usluga te utvrđivanju obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima. U ovom članku autorice daju obrazloženja u vezi s evidentiranjem dobara i usluga u Obrascu PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama. Uz to, autorice daju praktičan primjer evidentiranja i utvrđivanja obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama u koji su uključeni poslovni događaji koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi (isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, u EU, izvoz dobara u treće zemlje, stjecanje dobara i usluga iz EU-a, uvoz dobara i dr.).

  1. Uvod
  2. Temeljna načela oporezivanja prema naplaćenim naknadama kod „dobitaša“
  3. Ustroj poslovanja „dobitaša“ koji utvrđuje obvezu prema naplaćenim naknadama
  4. Primjer utvrđivanja obveze PDV-a za razdoblje oporezivanja

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)