RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Stipendije su oblik novčane pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja. Mogu se dodjeljivati radi određenoga akademskog uspjeha ili radi poticanja razvijanja posebnih talenata.
      Pod određenim uvjetima isplatitelji ih mogu dodijeliti bez obveze oporezivanja, ali samo do propisanih svota. Roditelji čija djeca primaju stipendiju, nagrade za izvrsnost ili potporu za školovanje do 15. godine života djeteta, neovisno o činjenici je li riječ o oporezivom ili neoporezivom primitku, više nisu u obvezi voditi računa o ukupnoj godišnjoj svoti primljene stipendije ako po osnovi djece koriste uvećani osobni odbitak.
      Više o tome pročitajte u nastavku.

  1. Koje stipendije i potpore za školovanje mogu neoporezivo primati učenici i studenti
  2. Obveze isplatitelja i učenika / studenta kao primatelja neoporezive stipendije
  3. Stipendije redovnim učenicima i studentima te stipendije dodijeljene putem javnog natječaja
  4. Oporezive stipendije
  5. Stipendije koje isplaćuju zaklade, fundacije, ustanove i slično
  6. Državne stipendije i stipendije koje je dodijelila Europska unija
  7. Neoporezive stipendije za poslijediplomske studije
  8. Stipendije više ne ulaze u cenzus od 15.000,00 kn za korištenje osobnog odbitka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)