RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U nizu mjera koje je donijela Vlada Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa donesene su i mjere iz nadležnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom. Neke od mjera vrijedile su samo tri mjeseca (ožujak, travanj i svibanj), a neke vrijede kontinuirano i dalje. U članku se objašnjava koje mjere poslodavci mogu iskoristiti u listopadu 2020. godine i nadalje, a vezano za zapošljavanje osoba s invaliditetom i plaćanje naknade. Objašnjene su i prednosti zamjenskog zapošljavanja u odnosu na plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja OSI-ja.

  1. Uvodno
  2. Odgoda plaćanja novčane naknade
  3. nova aplikacija za praćenje obveza
  4. poticaji za poslodavce osoba s invaliditetom
  5. Oslobađanje plaćanja naknade u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja
  6. Novosti u vezi sa zamjenskim zapošljavanjem

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)