RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju se knjiženja u vezi s darovanom dugotrajnom imovinom te darivane stvari koje nisu imovina. Ako udruga dobije na dar stvar koja za nju ima obilježje dugotrajne imovine, prihodi od toga se odgađaju, a račun koji je dobiven uz tako dobivenu stvar ne može se iskazati kao obveza jer ona ni ne postoji. Kada neprofitna organizacija nekoj drugoj osobi daruje stvar koja u glavnoj knjizi nije iskazana kao imovina, mogli bi se iskazati rashodi i prihodi, ali o tome nema izravne odredbe.

  1. Darovana dugotrajna imovina
  2. Darovane stvari koje nisu imovina

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)