RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
  • Članak:Pogrešna doznaka i jamstva
  • Stranica:74.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se proračunskom praktikumu knjiži neosnovani primitak novca te primljena jamstva u sustavu javne nabave. Ako proračunska osoba primi novac koji joj ne pripada, mora ga vratiti bez posebnog poziva.
      Jamstvo se mora vratiti, a ako se zadrži na ime onoga za što je dano, a to nije izvršeno, smatra se prihodom.

  1. Pogrešan primitak novca
  2. Jamstvo u sustavu javne nabave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)