RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
 • Članak:Nabava poljoprivrednog zemljišta
 • Stranica:65.
 • Autor/i:Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
  Margareta ĐURIĆ , bacc. oec.

Sažetak:

      U ovom praktikumu autorice obrazlažu računovodstveno praćenje nabave poljoprivrednog zemljišta prema zahtjevima računovodstvenih standarda. Uz navedeno, u praktikumu se navode primjeri knjiženja nabave poljoprivrednog zemljišta ovisno o namjeni njegova korištenja u poslovanju.

 1. Uvod
 2. Nabava poljoprivrednog zemljišta radi podizanja višegodišnjeg nasada
 3. Nabava poljoprivrednog zemljišta koje se drži radi porasta vrijednosti
 4. Nabava poljoprivrednog zemljišta radi preprodaje tijekom redovnog poslovanja
 5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)