RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Troškovi smještaja mogu se neoporezivo podmiriti svim radnicima s kojima poslodavac ima zasnovan radni odnos. Visina nadoknade tih troškova nije ograničena svotom, a nadoknadu nije dopušteno isplatiti u gotovini nego samo bezgotovinskim putem.
      Neoporezivi primitak radnika po osnovi nadoknade troškova smještaja može nastati tako da troškove smještaja izravno podmiruje poslodavac, troškove smještaja poslodavac nadoknađuje radniku ili smještaj organizira poslodavac u vlastitim objektima. Ovisno o načinu, poslodavac treba osigurati odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.
      U članku se na praktičnim primjerima obrazlaže računovodstveno i porezno motrište nadoknade troškova smještaja radnika.

  1. Uvod
  2. Troškovi smještaja koje izravno podmiruje poslodavac
  3. Troškovi smještaja koji se nadoknađuju radniku
  4. Smještaj radnika u organizaciji poslodavca
  5. Postupanje s režijskim troškovima
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)