RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      O računovodstvu odgovornosti i centrima odgovornosti pisali smo u prošlom broju našeg časopisa pa zainteresirane upućujemo na taj članak. Treba li zaista ukinuti planiranje (budžetiranje) ili ne, pročitajte u ovom članku.
      Računovodstvo odgovornosti, kao i mnogi drugi modeli, oslanja se na planiranje, proračun i proračunsku kontrolu (budžetiranje). Međutim, upravo su planiranje, proračun i proračunska kontrola (budžetiranje) bili na meti žestoke kritike i radikalnog prijedloga da ih treba ukinuti. Praksa je različita, ali mnoge su organizacije sklonije modifikacijama, a ne potpunom ukidanju.

  1. Uvod
  2. Planiranje, proračun i proračunsku kontrolu (budžetiranje) treba ukinuti! Je li tako?
  3. Što je pogrešno u tradicionalnim proračunima
  4. Izvanproračunski modeli
  5. Kontinuirani proračun
  6. Zašto je potreban proračun
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)