RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Približavajući se kraju ove bremenite poslovne godine u kojoj mnogi poduzetnici imaju velike teškoće u održavanju likvidnosti i naplati potraživanja, korisno je na vrijeme podsjetiti na uvjete pod kojima je moguće provesti vrijednosna usklađenja i otpise pojedinih nenaplativih potraživanja od kupaca. To treba učiniti prvenstveno s motrišta poreza na dobitak kako bi se utvrdilo je li riječ o porezno priznatom ili nepriznatom trošku, ali jednako tako treba razmotriti i računovodstveno postupanje s tim u vezi. Više o tome u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Priznavanje i mjerenje potraživanja od kupaca s motrišta računovodstvenih standarda
  3. Rokovi ispunjenja novčane obveze
  4. Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca s poreznog i računovodstvenog motrišta
  5. Otpis potraživanja od kupaca
  6. Zaključna napomena

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)