RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
  • Članak:Uvodnik
  • Stranica:19.
  • Autor/i:Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)