RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U Nar. nov., br. 78/20. objavljen je Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru. Novosti koje donosi Pravilnik autori detaljnije objašnjavaju u članku.

1. Uvod
2. Uvodne odredbe
3. Osoba za nepravilnosti
4. Postupanje i poduzimanje mjera u slučaju utvrđenih nepravilnosti
5. Izvještavanje o nepravilnostima
6. Postupanje s nepravilnostima nakon provedenih provjera Izjava o fiskalnoj odgovornosti
7. Propisani rokovi za imenovanje osobe za nepravilnosti i obavještavanje o imenovanoj osobi
8. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)