RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      S obzirom na okolnosti prouzročene bolešću COVID-19 i smanjenjem opsega poslovanja, sve veći broj poslodavaca za svoje radnike umjesto punoga uvodi nepuno radno vrijeme.
      Autorica u ovome članku stoga daje odgovore na najčešća pitanja koja se u praksi javljaju vezano uz rad u nepunom radnom vremenu: koliko nepuno radno vrijeme radnika može trajati, može li radnik raditi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca, što je dopunski rad, ima li radnik koji radi u nepunom radnom vremenu pravo na stanku, dnevne i tjedne odmore, može li radnik koji je sklopio ugovor o radu za nepuno radno vrijeme raditi prekovremeno odnosno može li se njegovo radno vrijeme nejednako rasporediti te imaju li radnici koji su sklopili ugovor o radu na nepuno radno vrijeme jednako pravo na godišnji odmor kao i radnici koji su sklopili ugovor o radu na puno radno vrijeme.

1. Radno vrijeme radnika
2. Puno radno vrijeme
3. Nepuno radno vrijeme
4. COVID-19 i promjene radnog vremena radnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)