RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Porezni propisi uređuju kamate s motrišta poreza na dobitak odnosno poreza na dohodak. Zatezne kamate uređene su Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Osim zateznih kamata, Zakonom o obveznim odnosima uređene su još i najviše ugovorne kamate u trgovačkim i drugim odnosima.

1. Propisane zatezne kamate
2. Ugovorne kamate prema ZOO-u
3. Porezni propisi o kamatama između povezanih osoba
4. Kamate na pozajmice fizičkim osobama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)