RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod
2. Prezentiranje u bilanci
3. Prestanak priznavanja financijske obveze
4. Prezentiranje u izvještaju o novčanim tijekovima
5. Bilješke uz financijske izvještaje
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)