RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Njemački parlament odobrio paket novih poreznih mjera
2. Bijela knjiga o stranim subvencijama
3. Dogovor oko prijedloga direktive o udruženim tužbama potrošača
4. Parlament usvojio reformu cestovnog transporta
5. Prvi poziv za financiranje projekata iz Inovacijskog fonda
6. Odobrena talijanska porezna shema pomoći kompanijama
7. Nizozemska ograničava posudbu novca iz vlastitih kompanija
8. Pokrenuta istraga o sustavu plaćanja Apple Pay

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)