RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajalište Suda Europske unije u vezi s poreznim položajem transakcija koje obavlja društvo majka svom društvu kćeri uz naknadu koja pokriva samo troškove obavljanja tih transakcija. Nadalje, u drugom slučaju Sud analizira okolnost da društvo sa sjedištem u trećoj zemlji ima društvo kćer u državi članici u kojoj je sjedište pružatelja usluge te kakve posljedice iz toga proizlaze u smislu utvrđivanja mjesta obavljanja usluge, odnosno smatra li se društvo kći stalnim poslovnim nastanom društva majke te kome je obavljena predmetna usluga.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-94/19 San Domenico Vetraria SpA
3. Presuda u predmetu C-547/18 Dong Yang Electronics Sp. z o.o.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)