RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2020
  • Članak:Pružanje usluga i sitni inventar
  • Stranica:99.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s pružanjem usluga članu neprofitne organizacije i razvrstavanjem imovine u sitni inventar. S motrišta udruge, ne postoji razlika između pružanja usluge svome članu i bilo kojoj drugoj osobi. U sitni inventar može se razvrstati samo dugotrajna materijalna imovina s pojedinačnom vrijednosti do 3.500,00 kn.

1. Pružanje usluga članu udruge
2. Sitni inventar

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)