RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Trgovačka društva kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj obvezni su do kraja kolovoza 2020. godine dostaviti svoje godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu u FINA-u za potrebe javne objave. Zajedno s GFI dostavljaju i Odluku o prihvaćanju GFI-ja te Odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka. Poduzetnici koji su ostvarili gubitak u svom poslovanju, analizirat će uzroke njegova nastanka te usporediti gubitak poslovne godine s poreznim gubitkom ili obvezom za porez na dobitak koja je proizišla iz prijave poreza na dobitak za 2019. godinu. U slučaju poreznoga gubitka postavlja se pitanje treba li priznati odgođenu poreznu imovinu i kako ona u konačnici utječe na rezultat poslovanja tekuće godine, ali i narednih godina. Više o tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvod
2. Računovodstveni gubitak
3. Računovodstveni gubitak i utvrđena obveza za porez na dobitak
4. Gubitak poslovne godine
5. Gubitak poslovne godine i odgođena porezna imovina
6. Gubitak iznad visine kapitala

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)