RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže koja financijska i porezna izvješća trebaju sastaviti društva koja zbog statusne promjene gube pravnu osobnost, društva nad kojim je otvoren i/ili zatvoren likvidacijski postupak, društva nad kojim je otvoren i/ili zatvoren stečajni postupak i društva koja prestaju poslovati po skraćenom postupku bez likvidacije. Uz to, daje tablične prikaze svih rokova koji se odnose na predaju navedenih financijskih i poreznih izvješća te oznaku izvješća u GFI-ju koja se odnose na predaju FINA-i.

1. Predaja financijskih i poreznih izvješća u slučaju statusnih promjena
2. Financijsko i porezno izvještavanje društva u stečaju
3. Financijsko i porezno izvještavanje društva u likvidaciji
4. Financijsko i porezno izvještavanje kod skraćenog postupka prestanka društva bez likvidacije
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)